Fånestangen

Småbåthavn

Friområde og småbåthavn

Like ved hyttefeltet ligger småbåthavnen med en naustrekke der det er mulighet for å leie naust eller båtplass i småbåthavnen. Her er det mulighet for bading, soling og grilling. Rett og slett nyte fine sommerdager.

I Fånestangen småbåthavn er det mulighet for båtplass. Kontakt grunneier på tlf: 97507056 eller e-post: ste-oe2@online.no