Reguleringsplaner 

For Fånestangen hyttefelt og Sandberga hyttefelt

Under kan reguleringsplanen for Fånestangen hyttefelt lastes ned.